mei 10, 2016

Veel tips over financiering en liquiditeit

People checking bankbook isolated on white table
Geld Tips

5 Tips die je vandaag nog Geld Opleveren

Is jou dat nu ook wel eens overkomen? Dat je iets extra’s voor je bedrijf hebt
gekocht en achteraf bleek dat dat niet zo slim was. Je dacht dat je genoeg geld
op je bankrekening had staan, maar……. Je hebt even geen rekening gehouden
met die grote order waar meer inkoop voor nodig is. Of wel met het
vakantiegeld, maar niet met de bijbehorende werkgeverslasten. Oeps…..